صنایع شیمیایی ساب سازان ایرانیان

صنایع شیمیایی ساب سازان ایرانیان

فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست) , اپتیک و فتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها)

معرفی شرکت

سال 1390 با اوج گیری تحریمها شرکت ساب سازان با هدف تولید پولیش خطوط فابریک رنگ خودرو گام به میدان نهاد و این محصول را با برند K1 تولید نمود.لازم به توضیح است که این کالای استراتژیک پیش از این در انحصار تولید شرکت 3M آمریکا بوده است