default logo company

بازرگانی بزمین

فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست)

معرفی شرکت

شرکت بزمین طی فعالیت خود توانسته است خدمات بازرگانی مختلف از جمله ترخیص کالا، امورگمرکی ، حمل و نقل و مشاوره های بازرگانی را به شرکت های تجاری و صنعتی اعم از دولتی و غیردولتی را به انجام برساند و روزانه حجم عظیمی از کالاهای مختلف را ترخیص و تحویل مشتریان نماید