پتروشیمی محب پلیمر قم

پتروشیمی محب پلیمر قم

مواد پیشرفته (فلزات، کامپوزیت ها، سرامیک ها و پلیمرها) , تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاه

دفتر مرکزی

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره‌های تماس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پست الکترونیکی‌ :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید