شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

deafult

درباره شرکت

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان اولین سازمان موسس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در کشور با هدف حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید ثروت از علم راه‌اندازی شده است