دانش بنیان ایفا صنعت غرب

دانش بنیان ایفا صنعت غرب

تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاه
deafult

درباره شرکت

گروه صنعتی ایفا با طراحی و ساخت انواع سیستمهای نوین، استراتژی خود را به اثبا ت رسانده است. این گروه صنعتی با تکیه بر مهندسین داخلی و قوانین محترم جمهوری اسلامی ایران سعی بر آن داشته تا با جلوگیری از خروج ارز از کشور در خدمت میهن اسلامیمان باشد