شرکت دانش بنیان صنایع تگرگ اروین

شرکت دانش بنیان صنایع تگرگ اروین

فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست)
deafult

درباره شرکت

تولید ماشین آلات نوین کشاورزی، نیروگاه های زیست توده