دانش بنیان پیشران زمهریر آسمان

دانش بنیان پیشران زمهریر آسمان

تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاه
deafult

درباره شرکت

شرکت دانش بنیان پیشران زمهریر آسمان با مشارکت شرکت مهندسی فناوری ساخت فرجاد بطور انحصاری در ایران در زمینه طراحی، ساخت و نصب مخازن کرایوژنیک از جمله مخازن اکسیژن و نیتروژن (ازت) مایع فعالیت می نماید