گروه بازرگانی آسمان آسیا

گروه بازرگانی آسمان آسیا

فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست) , محصولات پیشرفته سایر بخش ها (نفت و گاز) 5 نفر

دفتر مرکزی

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره‌های تماس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پست الکترونیکی‌ :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید