شرکت داروسازی ارمغان سبز آراز طب

شرکت داروسازی ارمغان سبز آراز طب

فناوری زیستی (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست)
deafult

درباره شرکت

تولید، توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات داروهای گیاهی و گیاهان دارویی ، تولید محصولات آرایشی و بهداشتی و بشته بندی ، پخش ،توزیع ،و فروش داروها و فراورده های گیاهی