مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

فناوری نانو (محصولات و مواد) , اپتیک و فتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) , تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاه , محصولات پیشرفته سایر بخش ها (نفت و گاز)

دفتر مرکزی

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره‌های تماس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پست الکترونیکی‌ :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید