کابل های افشان

کابل های افشان

شرکت کابل صائب

دسته بندی :

قطعات الکترونیکی و ملزومات , قطعات و لوازم جانبی الکترونیکی

تاریخ افزودن محصول :

2015-08-30

نمایش محصول در زبان های دیگر :

نام شرکت :

شرکت کابل صائب

دانش بنیان

نمیباشید

شماره تلفن

4124328284

فکس :

4124328968

وب سایت

ایمیل

info@saebcable.com

سرویس

مدت عضویت

برند

شرکت کابل صائب

مدل

تاریخ آخرین ویرایش

2017-09-06

تاریخ افزودن محصول

2015-08-30

توانایی عرضه

زمان تحویل

7روز پس از سفارش

شرایط و محل تحویل

شرایط پرداخت

این سایت نسخه جدید 2exim می باشد از صبوری شما در تست این نسخه آزمایشی سپاسگزاریم.