زعفران

زعفران

پارس کیازرقهستان( سهامی خاص)

دسته بندی :

کشاورزی , زعفران

تاریخ افزودن محصول :

2015-09-29

نمایش محصول در زبان های دیگر :

- زعفران نیم گرمی در بسته بندی: کریستالی و پاکتی.
-  زعفران یک گرمی در بسته بندی: کتابی، کریستالی و پاکتی.
- زعفران 2گرمی در بسته بندی: کتابی، کریستالی و پاکتی.
- زعفران یک مثقالی در بسته بندی: کتابی، ستاره ای و پاکتی.
- زعفران 2 مثقالی در بسته بندی: کتابی.
- زعفران 3 مثقالی در بسته بندی: کتابی.
- زعفران 5 مثقالی در بسته بندی: کتابی.

نام شرکت :

پارس کیازرقهستان( سهامی خاص)

دانش بنیان

نمیباشید

شماره تلفن

2188739102

فکس :

2188740651

وب سایت

ایمیل

kiazaran.parskiazar@yahoo.com

سرویس

مدت عضویت

2 سال پیش

برند

کیازران

مدل

تاریخ آخرین ویرایش

2017-09-06

تاریخ افزودن محصول

2015-09-29

توانایی عرضه

300 کیلوگرم در

زمان تحویل

بسته به حجم سفارش

شرایط و محل تحویل

شرایط پرداخت

این سایت نسخه جدید 2exim می باشد از صبوری شما در تست این نسخه آزمایشی سپاسگزاریم.