گزارش تخلف محصول :شبیه ساز خودرو

شبیه ساز خودرو

درخواست آخرین قیمت

مذاکره در مورد محصول

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

 شبیه ساز خودرو:  شبیه ساز ترمز  ABS شبیه ساز سیستم مدارفن پژو 405 شبیه ساز سیستم انژکتوری و جرقه زنی شبیه ساز سیستم مالتی پلکس پژو206 شبیه ساز سیستم مدارات الکتریکی کامل خودرو شبیه ساز سیستم موتورهای احتراق داخلی(4زمانه و 2زمانه) شبیه ساز سیستم گیربکس اتوماتیک    مشخصات محصول: 1. شبیه ساز ترمز ABS آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت دارای سه بخش مدار الکترونیکی، مدار هیدرولیکی و عملکرد دینامیکی خودرو قابلیت بررسی عینی نقطه الکترونیکی مربوطه در حالات مختلف کارکرد موتور قابلیت افزایش دور موتور با فشردن پدال گاز مجازی دارای مولتی متر مجازی با قابلیت گرفتن ولتاژمسیرهای مختلف قابلیت اعمال عیب در قطعات الکترونیکی مختلف و تاثیر آنها بر عملکرد سیستم قابلیت بررسی عملکرد عینی ترمز در دو حالت ABS فعال و غیر فعال قابلیت ترسیم نمودار راندمان لغزش برای هر چرخ به صورت مجزا قابلیت تنظیم میزان اصطکاک هر چرخ با زمین به صورت مجزا و تاثیر آن بر عملکرد ترمز قابلیت بررسی عینی قطع و وصل شدن ترمزABS برای هر چرخ به صورت مجزا قابلیت بررسی عینی حرکت دینامیکی خودرو بر روی جاده در حالات مختلف جاده ای مانند سر بالایی، سرازیری، پیچ جاده و… 2. شبیه ساز سیستم مالتی پلکس پژو206 آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت قابلیت بررسی عینی نقطه الکترونیکی مربوطه در حالات مختلف کارکرد موتور قابلیت روشن شدن مسیرهایی از نقشه الکترونیکی که برق دار می شوند جهت تسهیل در امر یادگیری قابلیت بررسی عینی پاشش انژکتورها و بررسی میزان پالس انژکتورها در حالات مختلف قابلیت بررسی عینی جرقه زنی شمع ها در حالات مختلف عملکرد موتور قابلیت تحریک تک تک سنسورها و تاثیر آنها برمیزان پالس انژکتورها قابلیت افزایش دور موتور با فشردن پدال گاز مجازی دارای مولتی متر مجازی با قابلیت گرفتن ولتاژمسیرهای مختلف قابلیت اعمال عیب در قطعات الکترونیکی مختلف و تاثیر آنها بر عملکرد سیستم 3. شبیه ساز سیستم انژکتوری و جرقه زنی آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت قابلیت بررسی عینی نقطه الکترونیکی مربوطه در حالات مختلف کارکرد موتور قابلیت روشن شدن مسیرهایی از نقشه الکترونیکی که برق دار می شوند جهت تسهیل در امر یادگیری قابلیت بررسی عینی پاشش انژکتورها و بررسی میزان پالس انژکتورها در حالات مختلف قابلیت بررسی عینی جرقه زنی شمع ها در حالات مختلف عملکرد موتور قابلیت تحریک تک تک سنسورها و تاثیر آنها برمیزان پالس انژکتورها قابلیت افزایش دور موتور با فشردن پدال گاز مجازی دارای مولتی متر مجازی با قابلیت گرفتن ولتاژمسیرهای مختلف قابلیت اعمال عیب در قطعات الکترونیکی مختلف و تاثیر آنها بر عملکرد سیستم 4. شبیه ساز سیستم مدارات الکتریکی کامل خودرو آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت قابلیت بررسی عینی نقطه الکترونیکی مربوطه در حالات مختلف کارکرد موتور قابلیت روشن شدن مسیرهایی از نقشه الکترونیکی که برق دار می شوند جهت تسهیل در امر یادگیری دارای مولتی متر مجازی با قابلیت گرفتن ولتاژمسیرهای مختلف قابلیت اعمال عیب در قطعات الکترونیکی مختلف و تاثیر آنها بر عملکرد سیستم قابلیت راه اندازی کلیه مدارات الکتریکی خودرو مانند چراغ های بزرگ، چراغ های کوچک، راهنما، فلاش، بوق، برف پاک کن، شیشه شور، آنتن برقی، شیشه بالابرها، دینام، استارت، فندک، رادیو ضبط و … قابلیت ایجاد اتصال بدنه دستی برای راه اندازی رله ها در موارد مختلف دارای تصویر سه بعدی از قطعات الکترونیک همراه با توضیحات در مورد هر کدام از آنها 5. شبیه ساز سیستم موتورهای احتراق داخلی (4زمانه و 2زمانه) آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت قابلیت بررسی عملکرد موتور در هر چهار حالت عملکرد قابلیت بررسی نمودارهای P-V و P-T با توجه به هر مرحله هر عملکرد موتور با جزئیات قابلیت تغییر پارامترهای مختلف موتور مانند نسبت تراکم، طول شاتون، قطر میل لنگ، قطر پیستون و… و بررسی تاثیر آن بر نمودارهای   P-V و P-T قابلیت افزایش دور موتور با فشردن پدال گاز مجازی قابلیت بررسی نقطه به نقطه مدارها با امکان بزرگنمایی  6. شبیه ساز سیستم انتقال قدرت کامل خودرو آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت قابلیت بررسی عینی نقطه الکترونیکی مربوطه در حالات مختلف کارکرد موتور قابلیت روشن شدن مسیرهایی از نقشه الکترونیکی که برق دار میشوند جهت تسهیل در امر یادگیری دارای مولتی متر مجازی با قابلیت گرفتن ولتاژمسیرهای مختلف قابلیت اعمال عیب در قطعات الکترونیکی مختلف و تاثیر آنها بر عملکرد سیستم قابلیت راه اندازی کلیه مدارات الکتریکی خودرو مانند چراغ های بزرگ، چراغ های کوچک، راهنما، فلاش، بوق، برف پاک کن، شیشه شور، آنتن برقی، شیشه بالابرها، دینام، استارت، فندک، رادیو ضبط و … قابلیت ایجاد اتصال بدنه دستی برای راه اندازی رله ها در موارد مختلف دارای تصویر سه بعدی از قطعات الکترونیک همراه با توضیحات در مورد هر کدام از آنها 7. شبیه ساز سیستم گیربکس اتوماتیک آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت دارای سه بخش بررسی مدار هیدرولیک ، مدار الکترونیک و مدار انتقال قدرت قابلیت بررسی عملکرد عینی کلیه کلاچ ها و چرخدنده های گیربکس در حالات مختلف قابلیت بررسی عملکرد عینی سنسورهای الکترونیکی در حالات مختلف قابلیت بررسی عملکرد عینی مدار هیدرولیک و قطعات مربوطه امکان افزایش دور موتور با فشردن پدال گاز مجازی و بررسی تاثیر آن بر تعویض دنده قابلیت تنطیم حالات مختلف جاده مانند تحت بار، سرازیری، شتاب گیری و… 8. شبیه ساز سیستم مدارفن پژو  405 آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت قابلیت بررسی عینی نقطه الکترونیکی مربوطه در حالات مختلف کارکرد موتور قابلیت روشن شدن مسیرهایی از نقشه الکترونیکی که برق دار می شوند جهت تسهیل در امر یادگیری دارای مولتی متر مجازی با قابلیت گرفتن ولتاژمسیرهای مختلف قابلیت اعمال عیب در قطعات الکترونیکی مختلف و تاثیر آنها بر عملکرد سیستم قابلیت تحریک سنسور دمای آب و تاثیر آن بر زاه اندازی دورهای کند و تند فن ها قابلیت بررسی عینی رله های فن در حالات مختلف قابلیت ایجاد اتصال بدنه به صورت دستی برای رله ها و یونیت فن محصولات مجازی شرکت: محصولات مجازی مکانیک – انتقال حرارت   محصولات مجازی مکانیک – ترمودینامیک   محصولات مجازی مکانیک – خودرو   محصولات مجازی مکانیک – دینامیک و ارتعاشات   محصولات مجازی مکانیک – سیالات   محصولات مجازی مکانیک – مقاومت مصالح   محصولات مجازی مکانیک – هیدرولیک و پنوماتیک   محصولات مجازی جوشکاری   محصولات مجازی تراشکاری

نام شرکت

دانش تجهیز فرزانه

نام مدیرعامل

دانش بنیان

میباشد

شماره ثبت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

نام کاربری

ماهرخ معصومی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2016-11-14 22:00:34

برند

تکنو آموزش

مدل

-

توانایی عرضه

100 بسته در ماه

حداقل میزان سفارش

1 بسته

شرایط و محل تحویل

با توافق طرفین

شرایط پرداخت

تاریخ آخرین ویرایش

۱۳۹۷-۱۱-۰۸

تاریخ افزودن محصول

۱۳۹۵-۰۹-۰۷