گزارش تخلف محصول :نانوپودر غیرسمی کشنده موش

نانوپودر غیرسمی کشنده موش

درخواست آخرین قیمت

مذاکره در مورد محصول

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

این محصول کاملا غیرسمی میباشد و برای هیچ موجودی اعم از انسان، دام، موجودات زنده و محیط زیست خطری نداشته و باعث آلودگی نخواهد شد.

نام شرکت

رایان زرین سینا

نام مدیرعامل

دانش بنیان

میباشد

شماره ثبت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

نام کاربری

اکبر نقدعلی پور نیازی واقف

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2016-11-14 00:59:47

برند

شُک

مدل

نانوپودر

توانایی عرضه

50000 کیلوگرم در ماه

حداقل میزان سفارش

2 کیلوگرم

شرایط و محل تحویل

طبق توافق در مرحله قرارداد متفاوت است.

شرایط پرداخت

در حین عقد قرارداد مورد مذاکره است.

تاریخ آخرین ویرایش

۱۳۹۷-۱۰-۲۷

تاریخ افزودن محصول

۱۳۹۵-۰۸-۲۷

قیمت متغیر

- کیلوگرم در بازه قیمتی 600000 - 500000 ریال ,