کیف اداری

کیف اداری

شرکت چرم نگار

دسته بندی :

کیف و چمدان , کیف اداری , سایر کیف های اداری

تاریخ افزودن محصول :

2015-08-08

نمایش محصول در زبان های دیگر :

نام شرکت :

شرکت چرم نگار

دانش بنیان

نمیباشید

شماره تلفن

2177245030

فکس :

2177224733

وب سایت

ایمیل

info@charmnegar.ir

سرویس

مدت عضویت

2 سال پیش

برند

چرم نگار

مدل

تاریخ آخرین ویرایش

2017-09-06

تاریخ افزودن محصول

2015-08-08

توانایی عرضه

زمان تحویل

بسته به حجم سفارش

شرایط و محل تحویل

شرایط پرداخت

این سایت نسخه جدید 2exim می باشد از صبوری شما در تست این نسخه آزمایشی سپاسگزاریم.