گندم

گندم

LLC Unisel Trade

دسته بندی :

تاریخ افزودن محصول :

2016-09-14

نمایش محصول در زبان های دیگر :

جزییات شرکت

درخواست آخرین قیمت

مذاکره در مورد محصول

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

گندم قزاقستان، سرت 3 و 4، گندم خرد شده علوفه، جو، کیفت بر اساس استاندارد دولتی
تحویل بر اساس DAP مرز سرخس

نام شرکت

LLC Unisel Trade

دانش بنیان

نمیباشید

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

نام مدیرعامل

گلنورا سلیمژانووا

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

برند

مدل

تاریخ آخرین ویرایش

2017-09-06

تاریخ افزودن محصول

2016-09-14

توانایی عرضه

500 تن در ماه

زمان تحویل

شرایط و محل تحویل

شرایط پرداخت

200 تن به قیمت 0 Dollar