گزارش تخلف محصول :شبیه ساز آزمایشگاه سیالات

شبیه ساز آزمایشگاه سیالات

درخواست آخرین قیمت

مذاکره در مورد محصول

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

 آزمایشگاه سیالات: شبیه ساز کانال جریان شبیه ساز کالیبراسیون(فشارسنج) شبیه ساز پمپ های سری موازی شبیه ساز تلفات در سیستم لوله کشی شبیه ساز اندازه گیری دبی شبیه ساز تعادل اجسام شناور شبیه ساز ضربه قوچ شبیه ساز برنولی    مشخصات محصول: 1. شبیه ساز کانال جریان( پرش هیدرولیکی) آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت  بررسی رابطه مانینگ برای کانال جریان  تاثیر پارامترهای موثر بر روی جریان در یک کانال باز  بدست آوردن ضریب مانینگ برای کانال ها با جنس متفاوت   بررسی پدیده پرش هیدرولیکی  بررسی عدد فاراد در جریان های کانال باز  بررسی و تعیین جریان های زیر بحرانی، بحرانی و فوق بحرانی  تعیین پارامترهای مهم پرش هیدرولیکی مانند ارتفاع سیال قبل و بعد پرش، فاصله پرش تا دریچه، طول پرش هیدرولیکی  بررسی سیال پشت دریچه  تعیین سرعت، ارتفاع و عدد فاراد سیال جاری در کانال در نقاط مختلف 2. شبیه ساز کالیبراسیون ( فشارسنج) آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت 3. شبیه ساز تعادل اجسام شناور آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت به دست آوردن نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح بررسی عوامل موثر بر نیروی هیدرواستاتیکی تعیین مرکز فشار سطوح  بررسی عوامل موثر بر مکان مرکز فشار نیروی هیدرواستاتیک 4. شبیه ساز پمپ های سری و موازی آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت  5. شبیه ساز اصطکاک در لوله ها آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت بررسی رابطه دارسی ویسباخ در لوله ها بررسی تاثیر دبی بر اصطکاک در لوله ها بررسی تاثیر طول لوله بر اصطکاک درآن ها بررسی تاثیر جنس لوله ها بر اصطکاک سیال در آن ها بررسی تاثیر نوع سیال بر رابطه دارسی ویسباخ بررسی تاثیر زبری لوله در اصطکاک سیال بررسی تاثیر قطر لوله ها بر افت هر سیال 6. شبیه ساز اندازه گیری دبی آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت محاسبه دبی عبوری از لوله ها محاسبه عدد رینولدز سیال جاری در لوله بررسی تاثیر نوع سیال بر عدد رینولدز 7. شبیه ساز ضربه قوچ آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت بررسی پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال سیال بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر روی نتایج آزمایش بررسی تانک موج گیر تعیین دوره نوسان ایجادی در تانک موج گیر بررسی تاثیر مشخصات تانک موج گیر بر نوسانات سیال ایجادی در آن بدست آوردن سرعت صوت در سیال و پارامترهای موثر بر آن تعیین فشار ایجادی در اثر پدیده ضربه قوچ در خطوط جریان بررسی تاثیر زمان بسته شدن شیرها در پدیده ضربه قوچ مشاهده نوسانات ایجادی در تانک موج گیر و رسم منحنی ارتفاع آن بر حسب زمان 8. شبیه ساز برنولی آموزش تئوری آزمایش راهنمای کاربری استفاده از شبیه ساز قابلیت بررسی نتایج آزمایش با جزئیات قابلیت ذخیره سازی آزمایش با نام کاربر قابلیت اتصال به دستگاه واقعی انجام آزمایش در محیط مجازی مطابق با واقعیت بررسی معادله برنولی در یک لوله با مقطع متغیر تاثیر فشار بر سرعت و دبی جریان در لوله ها تاثیر سیال بر رابطه برنولی مشاهده تغییرات فشار در اثر تغییر سرعت سیال   محصولات مجازی شرکت: محصولات مجازی مکانیک – انتقال حرارت   محصولات مجازی مکانیک – ترمودینامیک   محصولات مجازی مکانیک – خودرو   محصولات مجازی مکانیک – دینامیک و ارتعاشات   محصولات مجازی مکانیک – سیالات   محصولات مجازی مکانیک – مقاومت مصالح   محصولات مجازی مکانیک – هیدرولیک و پنوماتیک   محصولات مجازی جوشکاری   محصولات مجازی تراشکاری

نام شرکت

دانش تجهیز فرزانه

نام مدیرعامل

دانش بنیان

میباشد

شماره ثبت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

نام کاربری

ماهرخ معصومی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2016-11-14 22:00:34

برند

تکنو آموزش

مدل

-

توانایی عرضه

100 بسته در ماه

حداقل میزان سفارش

1 بسته

شرایط و محل تحویل

با توافق طرفین

شرایط پرداخت

تاریخ آخرین ویرایش

۱۳۹۷-۱۱-۰۸

تاریخ افزودن محصول

۱۳۹۵-۰۹-۰۷