آموزش صادرات

کسب درآمد ارزی یکی از مهم ترین ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است که این مهم از طریق فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و آن را صادرات می نامند. انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرافت و حساسیت های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آنها ممکن است نابودی سرمایه های مالی و انسانی را به دنبال داشته باشد.

اسناد و مدارک لازم جهت صادرات به قرار زیر است:

1.      اخذ کارت بازرگانی معتبر به نام صادر کننده

2.      اخذ مجوز صدور

3.      اخذ گواهی بهداشت و قرنطینه

4.      گواهی استاندارد

5.      گواهی انرژی اتمی

6.      تهیه packing list

گرفتن گواهی های مرسوم

گواهی بهداشت نباتی: طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات ، فراورده های نباتی که از ایران به کشورهای خارج صادر می شود بوسیله کارشناسان قرنطینه معاینه و در صورت سلامت کالا گواهی بهداشت نباتی صادر می شود و در صورت عدم تقاضای خریدار این کار انجام نمی گردد.

گواهی بهداشت دامی : طبق ماده 7 قانون دامپزشکی کشور مصوب سال 1350  برای ورود و صدور هر نوع دام زنده – تخم مرغ نطفه دار، اسپرم دام ، فراورده های خام دامی ، داروها ، واکسن ها ، سرم ها و مواد بیولوژیکی ، مواد ضد عفونی ، سموم دام پزشکی ، مکمل غذایی و دارویی و .... نیاز است موافقت وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.

گواهی استاندارد: در صورتی که برای صادرات کالاهایی مقررات استاندارد اجباری وضع شده باشد اخذ گواهی استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ارائه آن به گمرک مهم و واجب است.

گواهی انرژی اتمی : در مواردی که کالای صادراتی ، مواد غذایی یا انواع قراضه های فلزات و .... باشد ارائه گواهی سازمان انرژی اتمی کشور واجب است.

شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات داده می شود تا به امر تجارت خارجی بپردازند و توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تائید سازمان بازرگانی هر استان می رسد . اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال تا پنج سال و به اختیار متقاضی می باشد.

کاربردهای کارت بازرگانی چیست؟

·           ثبت سفارش و ترخیص کالا

·           واردات از مناطق آزاد

·           مبادرت به حق العمل کاری در گمرک

·           مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط می باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

مراحل صادرات عبارتند از :

·           بازاریابی

·           کسب مجوز صدور

·           تعیین قیمت صادراتی توسط کمیسیون نرخ گذاری

·           صدور پروفرما

·           تهیه ، تدارک و بسته بندی

·           دریافت گواهی بازرسی کالا

·           صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا

·           عقد قرار داد حمل و بیمه

·           اظهار کالا به گمرک

·           ارسال کالا

·           دریافت واریز نامه یا گواهی صدور

تقسیم بندی کالاهای صادراتی :

1.      کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

2.      کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

3.      کالای ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شروع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ممنوع گردد.

به موجب بخشنامه شماره 7904208 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی صادرات کلیه اقلام به استثناء اقلام یارانه ای ، اقلام دامی یا نباتی که جنبه ذخایر ژنتیک یا محافظت محیط زیست دارند ، اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی ، پنبه ، پوست خام ، فرآورده های نفتی ، الکیل بنزن و محصولات پتروشیمی ، شمش مس ، پوکه آمپول و سرنگ ، کاتد مس و آند، دانه های روغنی و... دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور بعضی از کالاها را ممنوع نماید.