صادرات پوشاک ایرانی

 

آن چیزی که بر تن می پوشند را پوشاک یا تن پوش می گویند. پوشاک بدن را از گرما و سرما و دیگر خطرات موجود در طبیعت حفظ می کند.

وظیفه اصلی پوشاک حفاظت از بدن در برابر خطرات احتمالی مانند آب و هوا ، حشرات ، مواد شیمیایی زیان آور ، و سایش مواد زبر و آسیب رسان و سایر خطرات می باشد.

انسان ها همیشه در حال طراحی کردن پوشاک نوین برای مشکلات عملی خود هستند. در طول تاریخ بسیاری از جوامع به طور کامل یا تا قسمتی طرفدار برهنگی بوده اند که این هنجار فرهنگی به شمار می آید.

لباسهای اولیه را از پوست حیوانات تهیه می کردند. در قرون وسطی مردم فقیر لباسهای ساده بر تن می کردند اما افراد دارای ثروت لباس هایی از جنس حریر و ابریشم می پوشیدند.

در 10 سال گذشته صادرات پوشاک ایرانی از نظر حجمی و ارزش حدود سه برابر کاهش یافته است.

به گزارش عیار انلاین بررسی آمارهای صادراتی بیانگر آن است که وضعیت کشور در حوزه صادرات پوشاک در سال های گذشته به شکل دائمی روند رو به کاهشی داشته است و گفته می شود نقطه اوج آن در سال 88 بوده است.

در مدت 10 سال گذشته صادرات انواع پوشاک ایرانی از 10 هزار و 800 تن در سال 85 به 3800 تن در سال 95 رسیده و تقریبا 3 برابر کاهش داشته است.

در تمام این سال ها بازار هدف برای پوشاک ایرانی به چند کشور همسایه محدود شده است و عراق ، افغانستان، آذربایجان ، ترکمنستان و قرقیزستان عمده بازار واردات پوشاک از ایران بوده اند.

در دو سال اخیر جای کشورهایی مانند امارات ، گرجستان ، آذربایجان و پاکستان در لیست صادرات پوشاک ایرانی خالی است.

در این شرایط که صادرات ایران در حوزه پوشاک روز به روز کمتر می شود، واردات وزنی در این سال ها بیش از شش برابر رشد داشته است این در صورتی است که واردات پوشاک در سال 85 حدود 1000 تن بوده و در سال 95 این رقم به 6200 تن رسیده است.

طبق گزارش اعلام شده نبود طراحی و مد، بهره وری پایین ، وجود تعرفه های ترجیحی در بازارهای صادراتی ایران برای رقبا و پایین بودن ظرفیت شرکت های تولیدی و کوچک بودن آن ها را می توان بخشی از مشکلات عمده در صادرات پوشاک به حساب آورد.

صادرات پوشاک ایرانی به روسیه و جمهوری آذربایجان

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از صادرات برخی پوشاک ایرانی به روسیه و جمهوری آذربایجان خبر داد و بیان کرد: تولید پوشاک صنعتی در کشور روبه رو شده است. 

صادق نجفی  فناوری استفاده شده در صنعت پوشاک در مقایسه با دنیا را ارزیابی کرد و گفت : فناوری صنعت پوشاک با صنایع روز جهان اختلاف چندانی ندارد اما سرمایه در گردش و بازار مهم ترین مشکلات آنها است.

تامین سرمایه در گردش و موضوع تحرک بازار در صنعت پوشاک باید مورد توجه قرار گیرد.