صادرات خدمات

خدمات به هرگونه فعالیت می گویند که از یک طرف به طرف دیگر ارائه می شود و لزوما نامحسوس است و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد. یک خدمت فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت های کم وبیش ناملموس است که معمولا و نه لزوما در تعاملات بین مشتری و کارکنان خدمات یا منابع فیزیکی یا کالاها یا سیستم های عرضه کننده خدمات صورت می گیرد و به عنوان راه حلی برای مشکلات مشتری ارائه می شود.

اکثر افراد تصور می کنند که تعداد و اهمیت سازمان های تولیدی نسبت به سازمان های خدماتی بسیار بیشتر است . اما برخلاف این عقیده فعالیت های خدماتی نه تنها تعداد بیشتری از فعالیت های اقتصادی را به خود تخصیص می دهند بلکه از لحاظ ارزش نیز اهمیت بیشتری دارند. پیتر دراکر معتقد است که همه سازمان ها ، سازمان های خدماتی هستند ، بعضی از این سازمان های خدماتی محصول نیز تولید می کنند.

خدمات صادراتی قدرتی مهم هستند که در صورت به وجود آمدن مشکلات در این بخش کارایی و جریان تولید و مصرف کالای صادراتی تحت شعاع قرار میگیرد. به همین دلیل صادرات خدمات بخش قابل توجهی از صادرات را تشکیل می دهد که از این طریق بین تولیدکننده و مصرف کننده ارتباط مثبتی برقرار می شود.

امروزه دو سوم فعالیت های اقتصادی را بخش خدمات به خود اختصاص داده است به همین دلیل ظرفیت بالایی برای تجارت آن وجود دارد. از طرفی رشد تجارت خدمات سریع تر از تجارت کالا است و بیشترین نیروی کار را در خود جای می دهد. باید توجه نمود که خدمات بخش مهمی از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. حدود 45% تولید ناخالصی داخلی در کشورهای کمتر توسعه یافته به صنایع خدماتی اختصاص دارد که روز به روز هم در حال افزایش است.

چگونه در سطح جهانی خدمات صادر کنیم؟

بخش حمل ونقل کالا و تامین مالی نقش مهمی را در تجارت جهانی خدمات به خود اختصاص داده است. به گونه ای که امروزه برای بهبود این خدمات شاهد توسعه ی حمل و نقل هوایی ارزانتر شده ایم این اتفاق منجر به افزایش گردشگری و درامد زایی ارزی برای کشورها شده است. به نحوی که در برخی کشورها درآمد گردشگری بالاتر از درآمد تجارت کالای آنهاست. همچنین با بهبود ارتباطات و یکسان سازی فن آوری های رایانه ای امروزه تجارت مجازی انواع خدمات بین کشورها ممکن شده و مسیر صادرات خدمات تخصصی تر کسب و کارها را باز کرده است.

صادرات خدمات فنی و مهندسی فرصت جهانی

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت : اگرچه در حال حاضر کمبود منابع مالی ، مهم ترین مشکل توسعه اقتصادی کشور اعلام می شود، اما واقعیت آن است که مشکل موجود در مسیر توسعه اقتصادی کمبود پول و منابع مالی نیست و نگاهی به تجارب کشورهای دنیا این موضوع را به ما ثابت می کند که این دیدگاه غلط نیازمند پذیرش و اصلاح است.در این راستا باید توجه کرد که غفلت از کارآفرینان و نیروی انسانی که می تواند با بستر سازی مناسب مشکلات را حل کنند یک اشتباه بزرگ است و برای توسعه اقتصادی باید شرایط و بسترهای مناسبی برای شکل گیری استعدادهای اجتماعی فراهم و مدیریت شود.

آغاز اجرای برجام و لغو تحریم ها اتفاق مبارکی بود که در زندگی ما اثر زیادی داشت زیرا بیشترین آسیب ها را صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی دیدند و حال توافق با دنیا به معنای ارتباط مجدد با اقتصاد دنیاست و به رغم تمام کاستی های داخلی و موانع موجود در مسیر توسعه کشور بسیار مفید بوده است.

دولت باید از صادرات خدمات فنی و مهندسی حمایت کند

عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت : خدمات فنی و مهندسی در سبد صادرات غیر نفتی ، دارای ارزش افزوده بالا ، اشتغال زایی بالا و البته قدرت ارزآوری بسیار مناسبی است و هیچگاه نباید پتانسیل های صادراتی این نوع خدمات را در اقتصاد کلان کشور فراموش کرد.

علیرضا کدخدایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: پتانسیل خدمات فنی و مهندسی می تواند نقش آفرینی فراوانی در صادرات غیر نفتی داشته باشد، چرا که این نوع خدمات در مقایسه با سایرین جایگاه ویژه ای دارد. 

وی درباره نقش خدمات فنی و مهندسی در صنایعی چون آب ، برق، ساختمان و .... افزود : ایجاد زیرساخت های فنی و مهندسی در کشورهای هدف ظرفیت سازی برای حضور شرکت های ایرانی در این کشورها می تواند ستونی مطمئن برای اقتصاد کشور باشد اما بدون برنامه ریزی و حمایت به هیچ وجه نمی توان به حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی گام گذاشت.