برگزاری جلسات B2B توسط تواکسیم

برگزاری جلسات B2B

ارتقای سطح تجارت برون مرزی و تعامل با تجار و بازرگانان دیگر کشورها اهمیت فراوانی دارد.و با توجه به تحولات اخیر ، سهم محصولات ایرانی در بازار های منطقه و جهان، گسترش یافته و فرصت مناسبی را در اختیار گروه علاقمند به حضور فعال در حوزه صادرات قرار میدهد .انعقاد قراردادهای صادراتی علاوه ‌بر تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی ، باعث ایجاد اشتغال و رشد و شکوفایی بیشتر این صنایع می‌شود.در این راستا شرکت 2exim با برگزاری جلسات و معرفی محصولات ایرانی به مشتریان خارجی که در دفاتر تواکسیم در تهران ، بغداد و تاشکند حضور می یابند و یا از غرفه تواکسیم در نمایشگاه های خارجی بازدید میکنند ، وظیفه اصلی خود که ایجاد ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده است ایفاء مینماید .نمونه جلسات برگزار شده توسط تیم بازرگانی 2exim در تهران:

برگزاری جلسات B2B توسط تواکسیم