نشست تجاری تواِکسیم با بازرگانان کشور چین

نشست تجاری تواِکسیم با بازرگانان کشور چین

تواِکسیم در جلسه معرفی خدمات خود به بازرگانان کشور چین که در تاریخ 22 اسفند 95 در مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری برگزار شد، به تشریح عملکرد و خدمات ویژه ی خود برای گسترش همکاری های تجاری با بازرگانان کشور چین پرداخت.

نشست تجاری تواِکسیم با بازرگانان کشور چین