سرویس ویژه

سرویس طلایی

سرویس نقره ای

سرویس رایگان

تعداد محصولات

۲۴
۱۲
۶
۳

ایجاد سایت اختصاصی 4 زبانه تحت دامنه تواکسیم

معرفی در سایت های پربازدید کشورهای هدف

قابلیت دسترسی به درخواست های خرید مشتریان خارجی

امکان پاسخگویی به درخواست های خرید

نامحدود
۱۵۰ مورد
۵۰ مورد
۵ مورد

رتبه محصول در جستجوهای سایت

۱
۲
۳
۴

اختصاص بَنر ( slider ) انحصاری برای شرکت

بهینه سازی اطلاعات در موتورهای جستجو

ارائه آنالیز بازدیدها (پس از دو ماه)

آنالیز کامل
آنالیز گروه محصولات شما
آنالیز بازدید محصول شما

ایجاد صندوق اختصاصی جهت دریافت پیام از سوی مشتریان

ارسال sms جهت اطلاع رسانی از آخرین درخواست های خرید مرتبط

ارسال sms و ایمیل رایگان جهت اطلاع از دریافت پیام از سوی مشتریان

ترجمه مکاتبات با مشتریان خارجی

ترجمه گوگل
ترجمه گوگل
ترجمه گوگل
ترجمه گوگل

تخفیف حضور در ژورنال تخصصی سایت برای عرضه در نمایشگاه خارجی

۵۰٪
۳۵٪
۲۵٪

تخفیف برای طراحی سایت سفارشی

۳۰٪
۲۰٪
۱۰٪
۵٪

مشاوره رایگان

۲ جلسه
۱ جلسه

مدت عضویت

۱۲ ماه
۱۲ ماه
۱۲ ماه
۱۲ ماه

امکان ترجمه

۴ زبان
۴ زبان
۴ زبان
فارسی

امکان پاسخگویی به درخواست خرید

نامحدود
۲۰۰
۱۵۰
۵

قیمت هر محصول اضافه(ریال)

۶۰۰,۰۰۰
۸۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت پایه سرویس (ریال)

۳۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰