گزارش تخلف شرکت :imen tejarat iranian international co.

default

imen tejarat iranian international co.

imen tejarat iranian international co.

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
work in the fields of export for pesian safforn, pistachios, dey fruits and fersh fruits

نام کاربری

shiler alizade

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2018-02-24 18:19:07

نام شرکت

imen tejarat iranian international co.

نام مدیرعامل

zahra alizade

شماره ثبت

380224

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

زعفران

شرکت : imen tejarat iranian international co.

کشمش

شرکت : imen tejarat iranian international co.

زرشک

شرکت : imen tejarat iranian international co.

پسته

شرکت : imen tejarat iranian international co.

سیب

شرکت : imen tejarat iranian international co.

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.