گزارش تخلف شرکت :زیست فناور سبز

زیست فناور سبز

زیست فناور سبز

زیست فناور سبز

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شركت زيست فناور سبز با  بهره جستن از آخرين فناوري‌هاي روز براي توليد انبوه كودهای زيستي بارور، بر آن است تا  در جهت كاهش مصرف كودهاي شيميايي و افزايش بهره وري خاک و حفاظت از محيط زيست، در راستاي نيل به كشاورزي پايدار گام برداشته و خدمتي هرچند ناچيز به جامعه ايران و بین الملل عرضه نمايد

نام کاربری

رضا میرفخرایی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-06-13 20:56:36

نام شرکت

زیست فناور سبز

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.