گزارش تخلف شرکت :شرکت داروسازی ارمغان سبز آراز طب

شرکت داروسازی ارمغان سبز آراز طب

شرکت داروسازی ارمغان سبز آراز طب

شرکت داروسازی ارمغان سبز آراز طب

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
تولید، توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات داروهای گیاهی و گیاهان دارویی ، تولید محصولات آرایشی و بهداشتی و بشته بندی ، پخش ،توزیع ،و فروش داروها و فراورده های گیاهی

نام کاربری

محمد صالحی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-08-17 17:12:37

نام شرکت

شرکت داروسازی ارمغان سبز آراز طب

نام مدیرعامل

محمد صالحی

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.