گزارش تخلف شرکت :شرکت سهامی عام کولناگ

default

شرکت سهامی عام کولناگ

شرکت سهامی عام کولناگ

زبان های ترجمه شده

کشور :

روسیه
شرکت سهامی عام کولناگ - تولید کننده و عرضه کننده ی فناوری های بروز کشاورزی برای صرفه جویی در زمینه ی تولید سیب زمینی و صیفی جات و همچنین اماده سازی و توزیع علوفه برای گاو است

نام کاربری

الکساندر آرخوف

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-08-01 18:07:51

نام شرکت

شرکت سهامی عام کولناگ

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.