گزارش تخلف شرکت :مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

زبان های ترجمه شده

کاتالوگ شرکت :

دانلود کاتالوگ

کشور :

ایران
این شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و تولید بیش از 120 محصول High Tech در زمینه های پخش زنده تلویزیونی (Broadcasting) و ویدئویی پیشرفته، پردازش تصویر و سیگنال، سیستم های هوشمند دوربین پلاک خوان (ITS)، سیستم های تلویزیون تعاملی اینترنتی و اینترانتی (IPTV/OTT) شده است

نام کاربری

رسول حیدری

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-05-13 19:50:10

نام شرکت

مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

کارت پردازشگر سیگنال های صدا و...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

همزمان کننده خط و فریم ویدئوی...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

كارت مبدل ویدئوی آنالوگ به ديج...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

کارت مبدل صدای آنالوگ به دیجیت...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

کارت مبدل ویدئوی دیجیتال به آن...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

کارت مبدل صدای دیجیتال به آنال...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

کارت مبدل Up/Down/Cross با امک...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

دامبدر صدا از روی سیگنال ویدئو...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

دامبدر صدا از روی سیگنال ویدئو...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

امبدر صدای آنالوگ و دیجیتال رو...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

دستگاه اسکن کانورتر با خروجی آ...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

همزمان کننده و تصحیح کننده تصو...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

همزمان کننده و تصحیح کننده وید...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

انواع مبدل فیبر

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

انواع توزیع کننده

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

انواع سابرک و تجهیزات جانبی

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

انواع سرپایانه (Headend)

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

انواع مالتی ویوئر

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

مولد سیگنال های تست صدا و تصوی...

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

انواع روتر و کنترل پنل

شرکت : مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.