گزارش تخلف شرکت :توسعه امید پروان تبریز

توسعه امید پروان تبریز

توسعه امید پروان تبریز

توسعه امید پروان تبریز

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت توسعه امید پروران (تاپ) تبریز در سال 1392 در راستای افزایش نقش مهم اقتصاد دانش بنیان در صنعت کشور، با اتکاء به متخصصین جوان با ایجاد گروه تحقیق و توسعه مجرب جهت تولید دانش فنی بازیافت پسماندهای صنعتی و بهینه سازی مصرف انرژی تاسیس گردید.

نام کاربری

آرش اسفنده

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2016-11-23 20:57:22

نام شرکت

توسعه امید پروان تبریز

نام مدیرعامل

آرش اسفنده

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.