گزارش تخلف شرکت :شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) تحت شماره 2728080 درمورخ 1385/3/24 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.موضوع فعالیت این شرکت بشرح زیر می باشد: سرمایه گذاری در سهام شرکتهای صنایع معدنی، طراحی و تحقیقات درخصوص کارخانجات تولیدی صنایع معدنی ومتالوژی و سایر، فعالیتهای مرتبط از جمله ایجاد کارخانه درصنایع معدنی ومتالوژی و سایرکارخانه ها، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی شامل خرید و فروش ، صادرات و واردات ماشین آلات، تجهیزات وقطعات، محصولات و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایعمعدنی و فلزی که به نحوی از انحاء با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس هلدینگ تخصصی می باشد که بهمراه هفده شرکت زیرمجموعه خود، در زمینه توسعه بهره برداری از ذخائر معادن فلزی و غیرفلزی و صنایع معدنی و نوسازی معادن و صنایع معدنی موجود فعالیت می کند. این شرکت از آغاز تأسیس درپروژههای متعددی سیمان، فولاد، آلومینوم و … سرمایه گذاری و به انجام رسانده و یا اجرای آن ها را با توجه چشم اندازهای تعریف شده دردست اقدام دارد.

نام کاربری

هادی سرمدی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

3 سال پیش

2018-05-08 14:26:14

نام شرکت

شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

نام مدیرعامل

سید محمد تابک

شماره ثبت

2728080

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

آهن اسفنجی

شرکت : شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

شمش بیلت

شرکت : شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

میلگرد

شرکت : شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.