گزارش تخلف شرکت :جام جم بازرگان پیشرو

جام جم بازرگان پیشرو

جام جم بازرگان پیشرو

جام جم بازرگان پیشرو

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
نتاسف نام تجاری زعفرانی است با کیفیت ویژه ی ایرانی. نامی که توسط شرکت جام جم بازرگان پیشرو به بازار آمد. این شرکت در سال 1386 خورشیدی(2007 میلادی) با هدف صادرات و واردات موادغذایی گشوده شد و اکنون از بزرگترین شرکت های بازرگانی در ایران به حساب می آید

نام کاربری

هادی سلیم زاده

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-07-29 23:49:18

نام شرکت

جام جم بازرگان پیشرو

نام مدیرعامل

جام جم بازرگان پیشرو

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

زعفران

شرکت : جام جم بازرگان پیشرو

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.