گزارش تخلف شرکت :گروه مهندسی کیسان

گروه مهندسی کیسان

گروه مهندسی کیسان

گروه مهندسی کیسان

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
بنیاد توسعه و عمران دز در سال 1390 تصمیم تشکیل یک شرکت هلدینگ را اتخاذ نمود تا ضمن ایجاد یک بازوی تخصصی در بنیاد بتواند در فعالیت های اقتصادی بصورت جدی حضور یابد و ضمن انتفاع مادی و معنوی وهمچنین اعتبار علمی برای استان خوزستان از ظرفیت های تخصصی استان استفاده نماید.این شرکت هلدینگ که متشکل از 15 شرکت اقماری خواهد بود در زمینه های: داروسازی وصنایع تبدیلی وشیمیایی ، معماری وشهرسازی، نفت وگازوصنایع پتروشیمی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات،کشاورزی، پدافندغیرعامل، مهندسی آب ، میراث فرهنگی و گردشگری، مشاوره مدیریت و سرمایه گذاری به عنوان یک شرکت دانش بنیان و مشاوره تکنولوژیکی و مهندسی حرفه ای در سطح منطقه عمل خواهد نمود. این شرکت تصمیم دارد تا با تغییر نگرش مدیریت سازمانها از شیوه سنتی به مدرن ، نمونه ای زنده و واقعی از شرکتهای هزاره سوم در ساختاری نیمه مجازی را ایجاد نموده که ضمن کاهش هزینه های اضافی وسربار بتواند الگویی موفق در توسعه ساختارهای سازمانی نوین در بهره وری حداکثری از منابع اقتصادی و علمی کشور باشد.

نام کاربری

Abbas Molaei

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-08-08 08:58:21

نام شرکت

گروه مهندسی کیسان

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.