گزارش تخلف شرکت :صنعتی شهدزاگرس جهانبین

صنعتی شهدزاگرس جهانبین

صنعتی شهدزاگرس جهانبین

صنعتی شهدزاگرس جهانبین

زبان های ترجمه شده

کاتالوگ شرکت :

دانلود کاتالوگ

کشور :

ایران
به مالت، بزرگترين و پيشرفته ترين واحد توليد كننده ی جو جوانه زده ( مالت )، گندم جوانه زده ، فرآورده های آن و آرد جو در خاورميانه است

نام کاربری

به مالت شهد زاگرس جهانبین

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-08-13 20:53:26

نام شرکت

صنعتی شهدزاگرس جهانبین

نام مدیرعامل

محمد رستمی

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.