گزارش تخلف شرکت :قهوه سبز آفتاب

قهوه سبز آفتاب

قهوه سبز آفتاب

قهوه سبز آفتاب

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت قهوه سبز آفتاب ازسال 1370 فعالیت خودرادرزمینه ی واردات،فراوری وپخش قهوهآغاز وباایجاد یک کارگاه اتوماتیک وبا بهره گیری ازکارکارکنان مجرب توانست جایگاه خودرا دربازار ایران تثبیت وهر روز با ارائه محصولات با کیفیت به عرضه محصولات درسطح گسترده بپردازدمشتریان ماکارخانه میهن ،دومینوفروشگاه های زنجیره ای اتکا فروشگاه های زنجیره ای جانبو

نام کاربری

حمید گلشن سعیدی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-07-27 23:11:08

نام شرکت

قهوه سبز آفتاب

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.