گزارش تخلف شرکت :صدر آزما سپاهان

صدر آزما سپاهان

صدر آزما سپاهان

صدر آزما سپاهان

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت مهندسی صدر آزما از شرکت های دانش بنیان ، مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می باشد .این شرکت در مدت فعالیت خود موفق به طراحی و ساخت تعدادی از ماشین آلات صنعتی مورد نیاز واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی پرورش گاو شیری در سطح کشور شده است

نام کاربری

مهرنوش مومنی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-12-26 16:49:32

نام شرکت

صدر آزما سپاهان

نام مدیرعامل

علی روانستان

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.