گزارش تخلف شرکت :صبا برودت پارس

صبا برودت پارس

صبا برودت پارس

صبا برودت پارس

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
طراح، تولیدکننده تهیزات سردخانه های بزرگ صنعتی و چیلر، ایس بانک،مخزن تحت فشار ، یحسازهای لوله ای تمام اتوماتیک و کلیه تجهیزات صنعت برودت آمونیاکی

نام کاربری

علی بابایی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2018-04-04 16:34:03

نام شرکت

صبا برودت پارس

نام مدیرعامل

علی بابایی

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.