گزارش تخلف شرکت :شرکت دانش بنیان صنایع تگرگ اروین

شرکت دانش بنیان صنایع تگرگ اروین

شرکت دانش بنیان صنایع تگرگ اروین

شرکت دانش بنیان صنایع تگرگ اروین

زبان های ترجمه شده

کاتالوگ شرکت :

دانلود کاتالوگ

کشور :

ایران
تولید ماشین آلات نوین کشاورزی، نیروگاه های زیست توده

نام کاربری

علیرضا نوریان

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-05-14 23:29:02

نام شرکت

شرکت دانش بنیان صنایع تگرگ اروین

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

سامانه ضدبارش تگرگ

شرکت : شرکت دانش بنیان صنایع تگرگ اروین

سامانه ضدسرمازدگی

شرکت : شرکت دانش بنیان صنایع تگرگ اروین

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.