گزارش تخلف شرکت :هانی جنوب

هانی جنوب

هانی جنوب

هانی جنوب

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت هانی جنوب در مدت 11 سال فعالیت مستمر،توانسته است محصولات خود را علاوه بر استان های خوزستان،فارس،تهران،البرز،اصفهان و همدان، به کشور های عربی(امارات و کویت)،اروپا(آلمان و روسیه) و همچنین به کشور استرالیا ،به طور مستفیم و یا توسط شرکت های دیگر صادر نماید

نام کاربری

ابراهیم زکی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

2 سال پیش

2019-02-05 06:29:27

نام شرکت

هانی جنوب

نام مدیرعامل

هانی جنوب

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

2 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.