گزارش تخلف شرکت :مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

زبان های ترجمه شده

کاتالوگ شرکت :

دانلود کاتالوگ

کشور :

ایران
آدیکو بعنوان راهبر تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی در داخل کشور، قادر به تامین طیف وسیعی از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی در زمينه‌هاي مختلف تکنولوژی با کاربردهای مختلف در صنایع از جمله صنایع زیر می باشد.

نام کاربری

راضیه تاجری

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-08-16 21:07:31

نام شرکت

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

نام مدیرعامل

مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

اسپن کوتر

شرکت : مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

الکتروریسی

شرکت : مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

لایه نشانی غوطه وری

شرکت : مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

کندوپاش

شرکت : مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

رسوب گزاری شیمیایی

شرکت : مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

بیو پلاسما

شرکت : مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

بایوجت

شرکت : مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

کروماتوگراف گازی

شرکت : مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

تعیین اندازه ذرات

شرکت : مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.