گزارش تخلف شرکت :شرکت حمل ونقل ستارالعیوب

default

شرکت حمل ونقل ستارالعیوب

شرکت حمل ونقل ستارالعیوب

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت حمل ونقل ستارالعیوب حمل بار سبک، سنگین وترافیکی به تمام نقاط شهر و کشور دارای ناوگان نیسان خاور تک تریلی همراه با بیمه نامه رسمی وبارنامه دولتی به طورشبانه روزی حتی روزهای تعطیل هرسرویس برون شهری یک سکه پارسیان (03135812146) (09132241329

نام کاربری

مصطفی باطنی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-07-21 05:57:32

نام شرکت

شرکت حمل ونقل ستارالعیوب

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.