گزارش تخلف شرکت :زیست فناور پیشتاز واریان

زیست فناور پیشتاز واریان

زیست فناور پیشتاز واریان

زیست فناور پیشتاز واریان

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت زیست فناور پیشتاز واریان (سهامی خاص) در سال 1392 با هدف تولید نهاده های زیستی مناسب برای استفاده در بخش تولیدات گیاهی کشور با بهره گیری از دانش فنی متخصصین و پژوهش های علمی و عملی انجام شده آغاز به فعالیت نموده است

نام کاربری

فرهاد رجالی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-06-20 19:15:17

نام شرکت

زیست فناور پیشتاز واریان

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.