گزارش تخلف شرکت :نوین ارتباطات امواج کهکشان

نوین ارتباطات امواج کهکشان

نوین ارتباطات امواج کهکشان

نوین ارتباطات امواج کهکشان

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
ارائه خدمات در زمینه مهندسی نصب و راه اندازی و بهره برداری از شبکه کامپیوتری وایرلس و فروش تجهیزات رادیویی و شبکه

نام کاربری

محمد رضا ابراهیمی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-12-09 19:46:15

نام شرکت

نوین ارتباطات امواج کهکشان

نام مدیرعامل

محمد رضا ابراهیمی

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

کابل مخابراتی

شرکت : نوین ارتباطات امواج کهکشان

گیت کنترل تردد

شرکت : نوین ارتباطات امواج کهکشان

دکل مهاری

شرکت : نوین ارتباطات امواج کهکشان

دکل مهاری

شرکت : نوین ارتباطات امواج کهکشان

خدمات شبکه

شرکت : نوین ارتباطات امواج کهکشان

خدمات وایرلس

شرکت : نوین ارتباطات امواج کهکشان

آنتن مخابرات

شرکت : نوین ارتباطات امواج کهکشان

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.