گزارش تخلف شرکت :تخصصی نرم افزاری شیوا پردازه

تخصصی نرم افزاری شیوا پردازه

تخصصی نرم افزاری شیوا پردازه

تخصصی نرم افزاری شیوا پردازه

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
گروه شرکتهای تخصصی نرم افزاری شیوا پردازه از سال 1377 بطور ویژه و انحصاری در زمینه ارائه محصولات و روشهای مدیریت اداری و مالی در سه حوزه تجارت و صنعت و خدمات فعالیت خود را در کشور آغاز نمود. آغازی با نگرش ورود به جرگه برترین های کشور. پس از کسب توفیقات دانش و تجارب مطلوب و حضور پر رنگ در عرصه ی علمی دانشگاه های مطرح کشور با تکیه بر تجربیات گذشته و بهره گیری از متخصصین و مهارتهای مکمل ، این شرکت از سال 1388 پایه ی صادرات محصولات نسل جدید شیوا را به کشورهای همسایه بنا نمود. رکود و بحران اقتصادی سال های اخیر در اغلب تشکلهای اقتصادی ایران نوعی ساختار شکنی را رقم زد اما بر خلاف نتایج حاصله ، این موضوع در خانواده ی بزرگ شیوا پردازه به شکل محرکِ ارتقاء و توسعه ساختاری عمل نمود و با چیدمان الگو و روشهای مناسب کیفیت ، سرعت ، هزینه و طبعا نرخ تولید و مراقبتهای آتی را به شکل کم نظیری سامان بخشید از اینرو می توان این چارچوب مدیریتی مدرن را به عنوان یک شاخص جاذبه ساز تلقی نمود. در کنار بستر سازیهای علمی صورت گرفته همواره مقوله مشتری مداری مورد توجه مدیران شرکت می باشد و با توزیع متناسب نمایندگان شیوا در سطح کشور و بعضا خارج از کشور و ایجاد باشگاه مشترکین مسر به حذف فواصل بین مشترکین و شرکت می باشیم.

نام کاربری

عباس صالحی مرزیجرانی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-11-18 17:29:35

نام شرکت

تخصصی نرم افزاری شیوا پردازه

نام مدیرعامل

عباس صالحی

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.