گزارش تخلف شرکت :مارچوبه دزفولی

مارچوبه دزفولی

مارچوبه دزفولی

مارچوبه دزفولی

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
تولید و پرورش مارچوبه اعلا. مارچوبه گیاهی چندساله است و برداشت آن دو سال بعد از انتقال تاج آن به محل اصلی آغاز می‌شود. منطقه ی دزفول ایران به خاطر اقلیم مناسبی که دارد یکی از بهترین مناطق تولید و پرورش مارچوبه در ایران است. مارچوبه یک سبزی خوراکی است که به صورت خام یا پخته استفاده می‌شود

نام کاربری

علیرضا شوشی دزفولی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-02-08 19:22:52

نام شرکت

مارچوبه دزفولی

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.