گزارش تخلف شرکت :برنج شاخص

برنج شاخص

برنج شاخص

برنج شاخص

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
این شرکت در زمینه بسته بندی برنج فعالیت میکند.انواع مختلف برنجی که در این شرکت وجود دارند عبارتند از:طارم محلی-طارم هاشمی-شیرودی-فجر-خزر-بی نام.همه این انواع برنج بصورت کشت اول و کشت دوم میباشد.بعضی از این برنجها مثل طارم محلی و هاشمی معطر هم میباشد که زمینه اصلی فعالیت شرکت در این دو نوع برنج معطر میباشد

نام کاربری

علی اصغر طالبی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-02-27 09:48:44

نام شرکت

برنج شاخص

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.