گزارش تخلف شرکت :سهند پلاستیک کاوش

default

سهند پلاستیک کاوش

سهند پلاستیک کاوش

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت سهند پلاستیک کاوش در زمینه تولید قطعات پلاستیکی صنعتی فعالیت دارد. از جمله تولیدات این شرکت شامل : مخازن سطل زباله که موجب مکانیزه شدن خدمات شهری گردیده است - بزرگترین پالت یک تکه ایران که مورد مصرف آن در شرکت پتروشیمی و کارخانجات صنعتی میباشد . انواع سبدهای صنعتی - انواع صندلی های استادیومی - مترو- بیمارستان ها . ... می باشد

نام کاربری

سهند پلاستیک کاوش

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-07-19 18:22:16

نام شرکت

سهند پلاستیک کاوش

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.