گزارش تخلف شرکت :شرکت مدیریت صادرات و خدمات گمرکی فلات میانه آسیا

شرکت مدیریت صادرات و خدمات گمرکی فلات میانه آسیا

شرکت مدیریت صادرات و خدمات گمرکی فلات میانه آسیا

شرکت مدیریت صادرات و خدمات گمرکی فلات میانه آسیا

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت مدیریت صادرات E M C فلات میانه آسیا یکی از شرکت های E M C مستقر در شهرک صنعتی عباس آباد میباشد که هدف اصلی آن کمک به رشد و توسعه صادرات واحد های کوچک صنعتی میباشد از طرفی چون این شرکت کار گزار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد بخش عمده ای از خرید و سفارشات دستگاه و ماشین آلات خط تولید و خریدمواد اولیه این واحد ها را عهده دار میباشد .

نام کاربری

غلامرضا عسگری گودرزی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

2 سال پیش

2018-06-19 15:41:57

نام شرکت

شرکت مدیریت صادرات و خدمات گمرکی فلات میانه آسیا

نام مدیرعامل

غلامرضا عسگری گودرزی

شماره ثبت

12629

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

2 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.