گزارش تخلف شرکت :صنایع ارتوپدی آراد طب توس

صنایع ارتوپدی آراد طب توس

صنایع ارتوپدی آراد طب توس

صنایع ارتوپدی آراد طب توس

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
صنایع ارتوپدی آراد طب توس از آبان ماه 1393 در زمینه تولید تجهیزات پزشکی ارتوپدی پا به عرصه گذاشته و توانسته ایم از جمله شرکت های دانش بنیان باشیم

نام کاربری

امیرفرید حسینی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

4 سال پیش

2017-06-24 17:13:22

نام شرکت

صنایع ارتوپدی آراد طب توس

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

4 سال پیش

Round Holes

شرکت : صنایع ارتوپدی آراد طب توس

General Plate

شرکت : صنایع ارتوپدی آراد طب توس

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.