گزارش تخلف شرکت :تجهیزات مراقبت پزشکی الکترونیک برتر

تجهیزات مراقبت پزشکی الکترونیک برتر

تجهیزات مراقبت پزشکی الکترونیک برتر

تجهیزات مراقبت پزشکی الکترونیک برتر

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
در سال 1395 پس از صرف هزینه بسیار در بخش تحقیق و توسعه موفق به ساخت و تولید ونتیلاتور به عنوان اولین شرکت تولید کننده کامل دستگاه فوق نائل گردید . دستگاه بیهوشی تولیدی بجز قطعه وپرایزر کلیه قطعات در ایران تولید می گردد

نام کاربری

فاطمه نوروزی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

ویژه

مدت عضویت

3 سال پیش

2017-07-12 23:36:40

نام شرکت

تجهیزات مراقبت پزشکی الکترونیک برتر

نام مدیرعامل

شماره ثبت

-

دانش بنیان

میباشد

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

ونتیلاتور آی سی یو

شرکت : تجهیزات مراقبت پزشکی الکترونیک برتر

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.