گزارش تخلف شرکت :نرمینه گستر نطنز

نرمینه گستر نطنز

نرمینه گستر نطنز

نرمینه گستر نطنز

زبان های ترجمه شده

کشور :

ایران
شرکت نرمینه گستر نطنز یک واحد صنعتی پیشرو در زمینه تولید محصولات سلولزی باکیفیت واقع درایران میباشد.واحدهای تولیدی این مجموعه در شهرک صنعتی اوره نطنز واقع میباشد و این مجموعه با مرکزیت دفتر تهران مدیریت میشود. صادرکننده محصولات بهداشتی از سال 1390

نام کاربری

احسان احمدی جزنی

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

2018-01-02 15:10:54

نام شرکت

نرمینه گستر نطنز

نام مدیرعامل

احسان احمدی جزنی

شماره ثبت

-

شماره تلفن

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

فکس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

همراه

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

وب سایت

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

آدرس

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

سرویس

رایگان

مدت عضویت

3 سال پیش

برای ارسال درخواست وارد سایت شوید

آدرس :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

شماره تلفن :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.

ایمیل :

برای مشاهده ی اطلاعات وارد شوید یا ثبت نام کنید.